In 2021 zijn er ruim 250.000 nieuwe ondernemers gestart. Het aantal starters is hoog, doordat steeds meer mensen gaan freelancen, maar ook het MKB groeit. Toch zijn er vorig jaar ook bijna 133.000 ondernemers gestopt.

Waarom mislukken zoveel bedrijven? Een paar redenen kunnen zijn:

 • Slechte bedrijfsplanning
 • Gebrek aan financiële discipline van de ondernemer
 • Slecht beheer van de cashflow
 • Een gebrekkig bedrijfsmodel

Maar liefst 50% van de redenen voor het mislukken van een bedrijf heeft te maken met financiën. Om een bedrijf succesvol te runnen, moet een ondernemer de fijne kneepjes van cashflowbeheer begrijpen en een passende financiële discipline ontwikkelen.

In deze gids bespreken we de top vijf financiële boeken en geven we inzicht in hoe ze ondernemers helpen een gezonde houding ten opzichte van geldbeheer te ontwikkelen. Hier is de lijst van de vijf boeken die jou, als ondernemer, helpen om financieel slim te worden:

 1. Profit First: Transform Your Business from a Cash-Eating Monster to a Money-Making Machine
 2. The Richest Man in Babylon
 3. The Lean Startup
 4. The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealthy
 5. The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing.

Profit First: Transform Your Business from a Cash-Eating Monster to a Money-Making Machine

Geschreven door een succesvolle ondernemer, Mike Michalowicz. Dit boek transformeert je houding en aanpak ten opzichte van boekhouden. De traditionele formule voor winst is: Winst = Omzet - Uitgaven

Volgens deze formule is de winst het geld dat de organisatie overhoudt nadat de uitgaven zijn gedaan. Als de uitgaven hoger zijn dan de omzet, lijdt de organisatie verlies.

Mike gooit deze traditionele formule overboord en creëert een Profit First raamwerk dat de nadruk legt op het nemen van de winst als eerste en het toewijzen van alleen wat overblijft voor uitgaven.

De formule voor Profit First is: Omzet - Winst = Uitgaven

Deze aanpak helpt ondernemers onnodige operationele uitgaven te beperken. De meeste kleine bedrijven werken met krappe budgetten tijdens hun eerste jaren. Uiteindelijk sluiten zij hun deuren wegens gebrek aan bedrijfsmiddelen. Ondernemers kunnen de hoeveelheid werkkapitaal van kleine bedrijven verbeteren door onnodige operationele uitgaven te beperken.

De grootste lessen die ondernemers uit dit boek leren zijn:

 1. De bottom line is belangrijker dan de top line.
 2. Focus op kasstromen en winst in plaats van sneller te schalen.
 3. Word winstgevend voordat je inspanningen doet om te schalen.
 4. Vermijd de overlevingsval (Volgens Mike is de overlevingsval een situatie waarin ondernemers uiteindelijk leven van cheque tot cheque).

Hieronder vindt u de vier uitvoerbare stappen die ondernemers helpen om de Profit First Techniek toe te passen en hun bedrijf om te vormen van een geldverslindend monster tot een winstgevende machine:

 1. Splits de inkomende kasstromen in twee rekeningen:Winst rekening
  Uitgavenrekening.
 2. Gebruik het geld op de Winstrekening nooit voor operationele uitgaven. Houd het uit het zicht en maak het moeilijk toegankelijk.
 3. Gebruik de Winstrekening niet tenzij er een dwingende reden is. Als er minder geld beschikbaar is, zult u gedwongen worden minder uit te geven en creatieve manieren te vinden om meer te bereiken met minder.
 4. Controleer de rekeningen regelmatig en beheer de schulden en de budgetten op basis daarvan.

The Richest Man in Babylon

The Richest Man in Babylon is een van de oudste boeken met financiële adviezen door middel van een verzameling gelijkenissen. Geschreven en gepubliceerd door George Samuel Clason in 1926, biedt dit boek financieel advies gegroepeerd in thema's zoals "De zeven kuren voor een magere portemonnee" en de "Vijf Wetten van Goud". De adviezen die in deze thema's worden gegeven, overlappen elkaar echter soms.

Hier volgt een kort overzicht van de zeven kuren voor de magere beurs:

De eerste remedie: Begin uw beurs te vetmesten
Deze remedie adviseert om 10% van het jaarinkomen te sparen om te beginnen met het opbouwen van rijkdom. Door elke maand systematisch te sparen, word je beurs ‘vetgemest’ en bouw je een vermogen op.

De tweede remedie: Beheers uw uitgaven
Verwar luxes en noodzakelijkheden niet met elkaar. Je kunt je uitgaven beheersen wanneer je een lijn trekt tussen je behoeften en verlangens.

De derde remedie: Laat uw goud vermenigvuldigen
Investeer in activa die inkomsten genereren over een bepaalde periode. Zorg ervoor dat het beleggingsrendement van deze activa wordt samengesteld. Inkomstengenererende activa kunnen een enorme rijkdom creëren op de lange termijn.

De vierde remedie: Bescherm uw schatten tegen verlies
Trap niet in de val van get-rich-quick schemes. Je hebt geld nodig om meer geld te verdienen. Daarom, concentreer je altijd op het beschermen van de hoofdsom door een zorgvuldige doorlichting van elke investering.

De vijfde remedie: Maak van uw woning een winstgevende investering
Een dak boven je hoofd is altijd belangrijk. Zorg ervoor dat je een huis koopt binnen je mogelijkheden en gebruik het om een bedrijf op te zetten of extra inkomen te genereren.

De zesde remedie: Zorg voor een toekomstig inkomen
Bereid jezelf voor op het pensioen. Je moet een pensioen opbouwen dat voorziet in de behoeften van je gezin nadat je met pensioen bent gegaan.

De zevende remedie: Verhoog uw vermogen om te verdienen
Stop nooit met het proces van het ontwikkelen en verfijnen van vaardigheden die je verdienvermogen vergroten.

De Vijf Wetten van Goud bieden ook financiële wijsheid op soortgelijke wijze als de Zeven Kuren. Om de financiële wijsheid van De Rijkste Man van Babylon te implementeren, moet je de volgende dingen doen:

 1. Betaal jezelf eerst (Ontwikkel je vaardigheden).
 2. Investeer een deel van je inkomen in activa die inkomsten genereren.
 3. Investeer in wat je kent voor de lange termijn.
 4. Heb een huis dat je niet alleen onderdak biedt maar ook inkomsten genereert.
 5. Bescherm je geld tegen verliezen.
 6. Creëer een pensioenspaarpot die je helpt jezelf te beschermen wanneer je niet langer in staat bent om te werken.

De Lean Startup

In het boek The Lean Startup heeft Eric Ries waardevolle levenslessen samengebracht die hij heeft geleerd tijdens het implementeren van efficiënte productiemethoden die de productiviteit verbeteren en gebruikmaken van de menselijke creativiteit. Dit boek legt de nadruk op ondernemers die wetenschappelijke hypotheses testen met het minimum levensvatbaar product (MVP) in plaats van uitgebreide businessplannen op te stellen.

De vijf belangrijkste lessen uit The Lean Startup zijn:

 1. Het doel van een startup is om uit te vinden wat het juiste is om te bouwen (iets waarvoor klanten bereid zijn te betalen).
 2. Klanten spreken niet uit wat ze willen. Het is de verantwoordelijkheid van ondernemers en bedrijven om aan te sturen wat de klant wil vanuit hun actie of inactie.
 3. Ondernemers kunnen een succesvol bedrijf bouwen als ze MVP's zo snel mogelijk door de Build-Measure-Learn feedback loop halen.

Dit boek geeft veel praktische tips die ondernemers helpen een ondernemersmentaliteit te ontwikkelen en een bedrijf op te bouwen. Het laat ondernemers de volgende vragen beantwoorden wanneer ze een product ontwikkelen of een bedrijf bouwen:

 1. Biedt mijn product waarde aan klanten?
 2. Moet dit product worden gebouwd?
 3. Kunnen we een duurzaam bedrijf bouwen rond het product of de dienst?
 4. Hoe zullen klanten onze dienst herkennen?
 5. Herkennen klanten het probleem dat ons product probeert op te lossen? Zo ja, zullen zij het kopen? Zullen zij van ons kopen?

The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealthy

Dit boek is een compilatie van het onderzoek dat is uitgevoerd door Thomas J. Stanley en William D. Danko. Zij analyseerden het koop- en spaargedrag van Under Accumulators of Wealth (UAW) en Prodigious Accumulators of Wealth (PAW) om de mensen van Amerika persoonlijke financiële wijsheden aan te reiken. UAW is een groep mensen die een laag nettovermogen hebben in verhouding tot hun inkomen. PAW is een groep mensen die een netto vermogen hebben gelijk aan een tiende van hun leeftijd, vermenigvuldigd met hun jaarlijks inkomen.

Better Than Theory vs. Better Off Theory

De auteurs van dit boek leidden twee theorieën af om het gedrag van UAWs te verklaren. De Beter Dan Theorie stelt dat de UAW's het niveau van hun succes afmeten aan de vergelijking met hun buren en uiteindelijk meer uitgeven wanneer hun inkomen stijgt. De Beter Af Theorie is zeer relevant voor het gedrag van kinderen uit een arm gezin die een goedverdienende baan krijgen. Deze mensen hebben de neiging om te laten zien dat ze beter af zijn dan hun ouders en geven veel geld uit aan het verwerven van goederen die in waarde dalen, zoals een luxe buitenlandse auto, een groot huis en een lidmaatschap van een club.

Om een miljonairsmentaliteit te ontwikkelen, moet je de volgende dingen doen in je dagelijkse leven:

 1. Geef minder uit dan je verdient. Mensen die meer uitgeven dan wat ze verdienen, slagen er niet in hun nettowaarde te verhogen. De meeste UAW's geven meer uit dan ze verdienen om bij de buren te blijven.
 2. Koop geen luxe bezittingen, die vaak als statusobjecten worden beschouwd. Het beste voorbeeld van een afschrijvend bezit zijn luxe voertuigen.
 3. Geef het geld van morgen niet vandaag uit, want dat brengt u in de schuldenval.
 4. Je moet het financiële risico nemen als het de beloning waard is. De meeste PAW's investeren geld in zaken die inkomsten genereren.

The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing

The Intelligent Investor, geschreven door Benjamin Graham, biedt veel informatie over beleggen op de aandelenmarkt. Dit boek wordt beschouwd als de bijbel van het beleggen op de aandelenmarkt. Het belangrijkste principe dat dit boek leert over beleggen op de aandelenmarkt is de veiligheidsmarge (Margin of Safety). Volgens Benjamin Graham kan de veiligheidsmarge worden bereikt door te beleggen in ondergewaardeerde aandelen of out-of-favor aandelen en door portefeuilles te diversifiëren door aandelen te kopen met een hoog dividendrendement.

Benjamin stelt dat beleggers geen overwaardering mogen maken van eerdere aandelenkoersen wanneer zij beleggen. Hij suggereert beleggers om niet:

 1. In te kopen in de hype van de bullmarkten (wanneer een aandeel blijft stijgen).
 2. Te luisteren naar vrienden en familieleden die misschien geen experts zijn op de aandelenmarkt.
 3. Investeren in een bedrijf dat zij niet begrijpen.
 4. Aandelen verkopen wanneer er paniek is op de markt.

Bij het analyseren van aandelen wil Benjamin dat beleggers naar de volgende aspecten kijken:

 1. De groeivooruitzichten op lange termijn van zowel de industrie als de organisatie.
 2. De kwaliteit van de initiatiefnemers en het management van het bedrijf.
 3. Het historische en huidige dividendpercentage van de onderneming.
 4. De historische en huidige schuldniveaus van de onderneming.
 5. Controleer of de Return on Capital Employed (ROCE) en Return on Equity (ROE) consistent zijn.

Over het geheel genomen, helpt dit boek je om op feiten gebaseerde investeringsbeslissingen te nemen. Het stelt een individu in staat om zijn of haar financiële doelen te identificeren en helpt hen om een portefeuille van aandelen en indexfondsen op basis daarvan samen te stellen. Of u nu een defensieve belegger bent of een ondernemende belegger, dit boek helpt u een kader te ontwikkelen voor het selecteren van aandelen en het samenstellen van portefeuilles.

Conclusie

Over het geheel genomen speelt financiële discipline een cruciale rol om succesvol te worden in zowel het persoonlijke als professionele leven. De vijf boeken die in dit artikel zijn samengevat, bieden talrijke inzichten in persoonlijke financiën die helpen bij het ontwikkelen van een financiële discipline en het opbouwen van winstgevende bedrijven. Als je ondernemer wilt worden, zou je al deze boeken lezen, de juiste persoonlijke financiële kaders ontwikkelen en een miljonairsmentaliteit bereiken.