Privacy Verklaring

Versie 1.2 | 1 oktober 2019

Jij bent vast benieuwd wat we met je gegevens doen!‍ Goed om je af te vragen natuurlijk. We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van ons beleid. Heb je er vragen over? Je kunt ons bereiken op [email protected]

Ter verduidelijking en om misverstanden te voorkomen over hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan, we zullen:

1. Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van Flow Money Automation B.V. Hierin beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we die nodig hebben. Wij willen duidelijk en transparant zijn in welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we die nodig hebben. Binnen Flow zijn wij actief bezig om je privacy te waarborgen. Wij zullen o.a.:

Voor alle vragen omtrent privacy zijn we te bereiken op [email protected]

Tijden veranderen en hetzelfde kan gelden voor deze Privacy Verklaring. Wij hebben het recht onze Privacy Verklaring eenzijdig aan te passen. Het kan zijn dat je Onze Diensten niet kunt gebruiken totdat je de laatste versie van onze Privacy Verklaring hebt geaccepteerd. Deze Privacy Verklaring is gepubliceerd op 1 november 2018, maar de nieuwste versie is steeds te bekijken via: https://flowyour.money/privacy. Een nieuwe versie is geldig vanaf het moment dat deze op de Website gepubliceerd is, tenzij je deze eerder op een andere manier hebt geaccepteerd.

2. Over ons

Flow is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Dit nemen wij zeer serieus. Jij wilt natuurlijk ook weten wie wij zijn. Hier heb je alvast onze gegevens:

Flow Money Automation B.V.
Riperwei 54
8406 AK Tijnje
Kamer van Koophandel: 72829796
E-mail: [email protected]

3. Cookies

We gebruiken cookies om je te onderscheiden van andere gebruikers van de App of Site. Zo krijgen wij een beter beeld van onze gebruikers en kunnen wij de gebruikservaring van de App of Site verbeteren. Wil je meer weten over de cookies en ons doel daarmee? Bekijk dan ons cookie beleid.

4. Type informatie die we verzamelen

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over jou:

Hieronder een toelichting wat voor, waarom en hoe lang we de informatie bewaren:

i) Marketing informatie

Welke informatie hebben we nodig? Waarvoor hebben we het nodig?

We gebruiken deze informatie om met jou te kunnen communiceren. Bijvoorbeeld als we een nieuwe versie van de app lanceren of een promotioneel bericht willen sturen.

Hoe komen we er aan?

Het kan zijn dat je de informatie zelf aan ons doorgeeft (“Ingezonden informatie”) door formulieren in te vullen in de App of Site of door met ons te corresponderen, bijvoorbeeld via e-mail, chat of social media.

Wanneer verwijderen we het?

We bewaren deze informatie tot maximaal 1 jaar na beëindiging van je account. De opslag van gegevens gebeurd binnen de richtlijnen van de AVG, alleen binnen de EU. We werken uitsluitend met partners die aan de beveiligingseisen voldoen en aansluiten op onze Privacy Verklaring.

ii) Gebruikers informatie

Welke informatie hebben we nodig?

Waarvoor hebben we het nodig?

Zodat je betalingen via Flow kunt doen met jouw bankrekening. We moeten zeker weten wie jij bent en welke rekeningen er bij jou horen wanneer je Flow gebruikt. Daarom registreer je je met een uniek account, telefoonnummer en wachtwoord.

Daarnaast moeten wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen die wij hebben, bijvoorbeeld door melding te doen van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten. Ook willen we je identiteit kunnen verifiëren zodat we je kunnen beschermen tegen fraude, wit-wassen of andere criminele activiteiten.

Hoe komen we er aan?

Doordat je je registreert in onze app krijgen we veel van deze informatie. En wanneer je je bankrekening koppelt krijgen we je gegevens van je bankrekening ook.

Wanneer verwijderen we het?

We bewaren deze informatie tot maximaal 1 jaar na beëindiging van je account. De opslag van gegevens gebeurd binnen de richtlijnen van de AVG, alleen binnen de EU. We werken uitsluitend met partners die aan de beveiligingseisen voldoen en aansluiten op onze Privacy Verklaring.

iii) Transactie informatie

Welke informatie hebben we nodig?

Waarvoor hebben we het nodig?

Zodat je betalingen via Flow kunt doen met jouw bankrekening. Zodra Flow een bericht krijgt dat er een transactie is waar jij een actie op hebt ingesteld zullen wij in actie komen. We moeten daarom wel kunnen zien wat er in de transactie staat. Daarnaast moeten we ook kunnen bijhouden waarom we een transactie doen zodat je dat altijd kunt herleiden.

Hoe komen we er aan?

Wanneer je je bankrekening koppelt met Flow krijgen we deze gegevens.

Wanneer verwijderen we het?

We bewaren deze informatie tot maximaal 1 jaar na beëindiging van je account. De opslag van gegevens gebeurd binnen de richtlijnen van de AVG, alleen binnen de EU. We werken uitsluitend met partners die aan de beveiligingseisen voldoen en aansluiten op onze Privacy Verklaring.

iv) Technische informatie

Welke informatie hebben we nodig?

Waarvoor hebben we het nodig?

Heel simpel: Om Flow goed te kunnen laten functioneren. Hierdoor krijgen we een beter beeld van het functioneren van onze producten en kunnen we de app optimaliseren en de beveiliging van onze App en Site in stand houden. Ook meten we de effectiviteit van onze marketing door te analyseren wat je in onze App en op onze Site bekijkt. We zullen deze gegevens geanonimiseerd verwerken en niet doorgeven aan derden.

Hoe komen we er aan?

We gebruiken analytische cookies om te meten je gedrag is binnen onze App en Site. Daarnaast houdt ons systeem een log bij met technische informatie.

Wanneer verwijderen we het?

We bewaren deze informatie tot maximaal 1 jaar na beëindiging van je account. De opslag van gegevens gebeurd binnen de richtlijnen van de AVG, alleen binnen de EU. We werken uitsluitend met partners die aan de beveiligingseisen voldoen en aansluiten op onze Privacy Verklaring.

5. Marketing

We vinden het belangrijk om uit te legen hoe we je gegevens gebruiken voor marketing doeleinden en te vermelden dat jij het recht hebt om je hier voor uit te schrijven. Je kunt op ieder moment je uitschrijven van onze mailings door onderaan de e-mail op uitschrijven te drukken of door contact op te nemen met [email protected].

We kunnen je gegevens gebruiken (ingezonden informatie, apparaat informatie) om een beeld te vormen over wat wij denken hoe Flow geschikt voor jou zou kunnen zijn. Op basis hiervan kunnen wij je voorstellen sturen voor het gebruik van Flow.

6. Uitwisselen van gegevens

In sommige situaties moeten we je gegevens aan andere instanties geven of versturen over hun servers. Maak je geld over naar een andere financiële instelling? Dan moeten wij natuurlijk je gegevens delen met deze instelling. Of bijvoorbeeld de servers van onze cloud provider waar wij onze software op hebben geïnstalleerd. We verzenden persoonlijke gegevens naar de volgende instanties om Flow diensten te kunnen aanbieden:

Fraude preventie bureau’s

Om je identiteit te verifiëren zodat we je kunnen beschermen tegen fraude, wit-wassen of andere criminele activiteiten. Wij moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen die wij hebben, bijvoorbeeld door melding te doen van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten. Daardoor kan het voorkomen we je beperking of uitsluiten van het gebruik van Flow.

Banken en financiële dienstverleners

Wij kunnen samenwerken met deze partijen om diensten te kunnen aanbieden. Onze rol is om jouw persoonsgegevens te beschermen en wij zullen nooit zonder legitieme reden gegevens uitwisselen. Je gegevens zullen alleen verzonden worden naar deze dienstverleners wanneer je ons hebt gevraagd hun dienst te gebruiken.

Advertentie en analyse dienstverleners

We gebruiken een derde partij om analyse te doen over het gebruik van de App (Amazon) en de Site (Google Analytics). We wisselen geen persoonlijke gegevens uit maar stellen een profiel op van je gebruik zodat we verschillende soorten gebruikersgroepen kunnen definiëren.

7. Opslaan van gegevens

De gegevens die wij verzamelen (ingezonden informatie, apparaat informatie) worden verstuurd naar, en bewaard bij, een locatie in de Europese Economische Ruimte (“EER”): Amazon Web Services in Frankfurt, Duitsland. De opslag van gegevens gebeurd binnen de richtlijnen van de AVG, alleen binnen de EER. We werken uitsluitend met partners die aan de beveiligingseisen voldoen en aansluiten op onze Privacy Verklaring.

Zoals je kunt zien lezen zullen we ons uiterste best doen om je persoonlijke gegevens te beveiligen. We hebben interne procedures en beleid omtrent de veiligheid van ons product om ongewenste toegang te voorkomen. Helaas is het versturen van gegevens via internet niet volledig veilig. Daarom kunnen we geen garantie geven over de veiligheid van gegevens die verstuurd worden naar onze App en Site.

Wanneer je je account niet meer gebruikt kun je contact opnemen via [email protected] om te verzoeken je gegevens van onze system te verwijderen.

8. Je rechten

Je hebt natuurlijk rechten omtrent de persoonlijke gegevens die wij verzamelen. Je kunt contact opnemen met Flow via [email protected] om je verzoek te doen.

Het recht op inzage

Je hebt het recht inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Het recht op rectificatie

Wanneer je gegevens niet kloppen kun je ons verzoeken de gegevens aan te passen. Wij zullen dit dan corrigeren.

Het recht op gegevenswissing (vergetelheid)

Door gebruik te maken van de diensten van Flow verzamelen we gegevens. Je hebt het recht om aan ons te vragen deze gegevens van onze systemen te verwijderen. Wij zullen aan deze eis voldoen zonder onredelijke vertraging, en wanneer het redelijkerwijs binnen onze macht is.

Het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)

Je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens over te dragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Op die manier kun je je gegevens zonder obstakels overdragen aan een nieuwe dienstverlener.

We zullen proberen de legitieme verzoeken binnen een maand te voldoen. Uitzonderlijk kan het ons langer duren dan een maand, wij vragen hiervoor je begrip.