Subsidies

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies (SNN) ondersteunen Flow met het uitvoeren van een experimentele ontwikkeling. Flow is gevestigd in Friesland en levert werkgelegenheid alsmede vestiging van een nieuwe startup gericht op de fintech in de regio.

VIA Software 2019

Logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Logo Samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies (SNN)

Beschrijving

Ontwikkeling van een nieuwe platform waarmee men zich kan verbinden met alle Europese banken middels API’s. Waarbij door middel van rekeninginformatie slimme regels gevoed kunnen worden om geldtransacties te automatiseren.

Doelstelling

Het ontwikkelen van een platform waarmee alle Europese banken middels API kunnen communiceren. Door de PSD2 wetgeving is het mogelijk geworden om toegang te krijgen tot rekeninginformatie en betalingen middels API’s, maar is door verschillende werkingsprincipes een barrière gecreëerd om Europese banken onderling te laten communiceren. De aanvrager voorziet een mogelijkheid om middels een unified API de communicatie te vereenvoudigen, waarbij transacties en onderliggende functionaliteiten vanuit Flow heen en weer worden (aan)gestuurd.

Werkzaamheden

Er is subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van experimentele ontwikkeling, gericht op een generieke interface, voorzien van een API om verschillende banken te combineren in één beveiligde applicatie. Hierbij is beveiliging, snelheid en een interactieve weergave een vereiste om alle functionaliteiten van alle banken weer te kunnen geven.

MIT 2020 Haalbaarheid

Logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Logo Samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies (SNN)

Beschrijving

Ontwikkeling van een Smart Lifecycle Assistent.

Doelstelling

Het ontwikkelen van een technologie met eigen AI platform om gedragingen te monitoren, categoriseren en simuleren voor lange termijn verwachtingen. Aan de hand van deze informatie wil Flow gedragsverandering bij gebruikers stimuleren middels nieuw te ontwikkelen banking buddy, zodat positieve financiële gevolgen op lange termijn zichtbaar zijn. Hierbij wordt middels AI tevens individuele financiële situaties herkend, om mensen met financieel nood de juiste hulp te kunnen bieden.

Werkzaamheden

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de technische en economische mogelijkheden in kaart te brengen. Het beoogd resultaat betreft een adviesrapport met daarin een aantal economische/technische go/no go’s op de genoemde ontwikkelplannen.

Mail us