De financiële gezondheid van je huishouden en het verbeteren ervan is een voortdurend proces. Het gaat niet alleen om hoe jij je dagelijkse uitgaven beheerst en of je regelmatig voldoende inkomen genereert. Het gaat ook om het opbouwen van vermogen en dit laten groeien om zo je financiële weerbaarheid te verhogen, net als het stellen van korte- en langetermijndoelen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat de volgende 5 punten belangrijk zijn bij het bepalen van jouw financiële gezondheid, voor nu en in de toekomst:

1. Inkomen

  • Je inkomen is voldoende om aan de dagelijkse en toekomstige verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van de vaste lasten, verzekeringen en belastingen, maar ook de boodschappen.
  • Je inkomen is voorspelbaar: je weet dat je in de toekomst genoeg zult verdienen, zodat je niet voor onnodige verrassingen komt te staan.

2.  Uitgaven

  • Je inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht: je bent in staat om rond te komen van het inkomen en/ of vermogen.
  • Je kunt tijdig alle rekeningen te betalen en er zijn geen betalingsachterstanden.

3. Sparen

  • Je spaart op regelmatige basis en hebt voldoende direct geld beschikbaar voor de korte termijn, zodat kapotte apparaten kunnen worden vervangen.
  • Daarnaast spaar je en doe je investeringen voor de lange(re) termijn: voor je pensioen, een verbouwing, een wereldreis of een andere grote uitgave.

4. Lenen

  • Je leningen/ schuldenlast is beheersbaar en je bent in staat om je schulden op tijd af te lossen.
  • Je hebt inzicht in de aard en de omvang van je leningen/schulden.

5. Planning

  • Je stelt een budget vast voor de korte termijn en houdt dit in de gaten en je stelt langetermijnplannen om grote levensdoelen te behalen.
  • Je hebt alle verzekeringen afgesloten die nodig zijn om belangrijke risico’s af te dekken.

Flow zorgt ervoor dat je jouw financiële situatie op een simpele manier inzichtelijk kunt maken en helpt je bij het structuren van je inkomsten, uitgaven, spaargeld en leningen, voor zowel de korte- als de lange termijn.

Meer weten over hoe Flow werkt? Klik hier!